מדיניות פרטיות האתר:

אין לראות בטקסטים המופיעים באתר, לרבות פרטי המוצרים הנמכרים בו, משום הבעת דעה לאופי המוצר, טיבו ו/או פעולתו הרפואית מטעם החברה ואין לראות בחברה כאחראית לעולה מן הכתוב בתיאור המוצרים ואופן פעולותיהם לרבות יתרונותיהם הבריאותיים.

.התכנים והמידע באתר אינם מהווים חוות דעת רפואית ו/או תחליף רפואי להתייעצות עם רופא. כל מידע רפואי המופיע באתר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ואין לראות בו בדרך כלשהיא ייעוץ רופא ו/או המלצה לטיפול ו/או תחליף לייעוץ או טיפול.

.יש לקרוא את הוראות השימוש של המוצרים בעלון היצרן על גבי המוצר טרם השימוש.

.תמונות, הדמיות וכיו”ב המופיעים באתר, נועדו להמחשה בלבד.

.החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזקים שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש באתר ולא יישאו בכל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

.החברה אינה מתחייבת כי השירות והתוכן המופיע באתר יהא נקי מתקלות ושגיאות, הפרות אבטחה, וירוסים או זמינות מתמדת.

.למשתמש לא תהא כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה בגין האמור בסעיף זה.

.ככל שיופיעו באתר קישורים לאתרי אינטרנט שאינם של החברה הרי שהחברה אינה אחראית לתקינותם, אמינותם, חוקיותם, ביצועיהם של אותם אתרים ו/או לתוכן המוצג בהם ו/או לאיכות וטיב השירותים והמוצרים המסופקים על ידם.